cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Run USBX on STM32H563VIT

KarolSzymanski
Associate

Tworzę niestandardową płytkę przy zużytym STM32H563VIT.

 

 

Schemat części USB

image.png
Próbuję zastosować urządzenie klasy USB Adio.
Z tego powodu w środowisku IDE (H5) nie ma systemu AZURE RTOS.
Skonfigurowałem USB

image.png

skonfiguruj USBX jako FS_Device

image.png

Wziąłem rozmiar

image.png

Po moich zmianach i odłączonych
MX_USB_PCD_Init();
MX_USBX_Device_Init();
MX_ICACHE_Init();

Urządzenie jest w stanie HAL_PCD_STATE_READY

UINT MX_USBX_Device_Init(VOID)
{
UINT ret = UX_SUCCESS;

/* KOD UŻYTKOWNIKA BEGIN MX_USBX_Device_Init0 */
UX_PARAMETER_NOT_USED(ux_device_byte_pool_buffer);
/* KOD UŻYTKOWNIKA KONIEC MX_USBX_Device_Init0 */

/* KOD UŻYTKOWNIKA BEGIN MX_USBX_Device_Init1 */

/* KOD UŻYTKOWNIKA KONIEC MX_USBX_Device_Init1 */

powrót powrót;
}


Jednak system nie wykrywa urządzenia.
Co jeszcze powinienem zrobić, aby system wykrył urządzenie?

0 REPLIES 0