cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

has no explicit encoding set warning

fog.1
Associate II

"CUBE IDE" İLE projesinde aşağıdaki hataya düştüğünde, ne anlaşılmayacağına dair bir bilgi yok. Bana bu konuda yardım eder misin?
error: "'LOARA_TX_RX_end' projesinde açık bir yerleşim seti yok."

proje Adı > 'LOARA_TX_RX_end'

1 ACCEPTED SOLUTION
2 REPLIES 2